Giải trí

Chia sẽ cách thu âm cực tốt cho người đi thu âm lần đầu tiên

Giọng hát của một người không phải chỉ giữ vững ở một trạng thái mà nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố như sức khoẻ, thời tiết, thức ăn, thức uống, tuần suất sử dụng,…Vì vậy, để có được một bản thu âm tốt nhất, bên cạnh việc luyện giọng đúng kỹ thuật thì bạn tuân thủ một …

Read More »